Damian Mrowiec - Starosta
Marek Profaska - Wicestarosta
Elżbieta Pierchała - Członek Zarządu