Starostwo Powiatowe w Rybniku

Stanowisko:
RK
Adres:
3 Maja 31, pok. 02, 03, 04, 07, 115, 116
Rybnik
śląskie
44-200
Polska
Telefon:
+48 32 422 83 00 (Rejestracja pojazdów: +48 32 416 13 84-88; Prawa jazdy: +48 32 416 13 80, +48 32 416 13 83; Licencje, transport: +48 32 416 13 81-82)
Pobierz informację jako: Wizytówka
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Do podstawowych zadań Referatu Komunikacji należy:

1. W zakresie rejestracji pojazdów:

1) prowadzenie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych,

2) prowadzenie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,

3) przyjmowanie od właścicieli zawiadomień o zbyciu pojazdu, dokonaniu zmian konstrukcyjnych bądź innych zmian wymagających zmian zapisu w karcie pojazdu lub dowodzie rejestracyjnym,

4) wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów w przypadku kasacji pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju,

5) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska,

6) dokonywanie czasowego wyrejestrowania pojazdu,

7) prowadzenie ewidencji zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,

8) wydawanie zezwoleń na wykonanie tablicy znamionowej,

9) wydawanie decyzji o nabiciu numeru nadwozia, podwozia lub ramy,

10) sporządzanie miesięcznych informacji o zarejestrowanych pojazdach dla gmin powiatu,

11) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

12) wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

2. W zakresie prawa jazdy :

1) wydawanie profilu kandydata na kierowcę,

2) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,

3) wydawanie międzynarodowego prawa jazdy,

4) wydawanie wtórników prawa jazdy,

5) wymiana prawa jazdy,

6) wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,

7) wydawanie decyzji kierującej na badania lekarskie oraz psychologiczne w przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia oraz na podstawie odpisu wyroku sądu

8) przyjmowanie zatrzymanego prawa jazdy,

9) wydawanie zawiadomień o wykonaniu wyroku sądowego w zakresie zatrzymania prawa jazdy,

10) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,

11) wydawanie decyzji o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,

12) przekazywanie akt kierowców na żądanie innych urzędów,

13) wydawanie zezwoleń i decyzji na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

14) dokonywanie wpisu dotyczącego świadectwa kwalifikacji zawodowej,

15) wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem.

3. W zakresie transportu:

1) wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz nadzór i przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów,

2) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,

3) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

4) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy,

5) przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców,

6) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi,

7) wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń o przewozach drogowych na potrzeby własne,

8) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,

9) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

10) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

11) wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

12) prowadzenie spraw z zakresu publicznego transportu zbiorowego,

13) realizacja zadań związanych z usuwaniem pojazdów z drogi oraz przechowywaniem ich na parkingach strzeżonych.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi