Starostwo Powiatowe w Rybniku

Stanowisko:
Sekretarz
Adres:
e-mail urzędowy: kancelaria@starostwo.rybnik.pl
e-mail indywidualny: sekretarz@starostwo.rybnik.pl

3 Maja 31, pok.206
Rybnik
śląskie
44-200
Polska
Telefon:
+48 32 416 13 24
Pobierz informację jako: Wizytówka
Dodatkowe informacje:

Katarzyna Wawoczny - Sekretarz

Do zadań i kompetencji Sekretarza należy:

1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, obiegiem informacji w Starostwie,

2) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę,

3) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów określających strukturę, funkcjonowanie i zasady działania Starostwa,

4) koordynowanie działań wymagających współdziałania prac pomiędzy komórkami organizacyjnymi starostwa,

5) egzekwowanie przestrzegania dyscypliny pracy i terminowego załatwiania spraw,

6) organizowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji przez pracowników,

7) zapewnienie warunków materiałowo-technicznych dla działalności Starostwa,

8) nadzorowanie zakupów środków trwałych oraz koordynowanie gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa,

2. zapewnienie sprawnego działania organów Powiatu, w szczególności:

1) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez zarząd lub inne uprawnione podmioty,

2) nadzorowanie przygotowania projektów uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń zarządu,

3) nadzór nad realizacją wniosków komisji Rady, uchwał Zarządu i Rady,

3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi