Starostwo Powiatowe w Rybniku

Rada Powiatu

Skład Rady

 1. Jan Tokarz - Przewodniczący Rady Powiatu
 2. Izabella Krasowska - Salamon - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 3. Andrzej Kiełkowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Pozostali radni:

 1. Eugeniusz Adamiec
 2. Jerzy Brząkalik
 3. Paweł Bugdol
 4. Jacek Czogalla
 5. Zbigniew Goworowski
 6. Jan Jochem
 7. Mariusz Kaszek
 8. Krzysztof Kluczniok
 9. Alojzy Klasik
 10. Franciszek Mazur
 11. Damian Mrowiec
 12. Katarzyna Smyczek
 13. Romuald Stencel
 14. Urszula Wiśniewska
 15. Jacek Wowra
 16. Piotr Zniszczoł

Rada Powiatu

 1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
 2. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
 3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.
 4. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.
 5. Rada Powiatu Rybnickiego liczy 19 radnych.

VII kadencja 2024 - 2029

 1. Cezary Rajca - Przewodniczący Rady Powiatu
 2. Halina Karwot - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 3. Michał Cichoń - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Pozostali radni:

 1. Adamiec Eugeniusz
 2. Bober Adam
 3. Gryt Grzegorz
 4. Kaszek Mariusz
 5. Król Lucyna
 6. Krypczyk Irena
 7. Kula Barbara
 8. Marcisz Tomasz
 9. Mrowiec Damian
 10. Niestrój Bogusław
 11. Profaska Marek
 12. Stępień Karina
 13. Tokarz Jan
 14. Toman Michał
 15. Wczasek Adam
 16. Żemła Bożena

Komisja Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 1. Romuald Stencel - przewodniczący
 2. Jan Jochem - członek
 3. Andrzej Kiełkowski - członek
 4. Izabella Krasowska - Salamon - członek
 5. Krzysztof Kluczniok - członek
 6. Jan Tokarz - członek
 7. Urszula Wiśniewska - członek
 8. Jacek Wowra - członek
 9. Piotr Zniszczoł - członek

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi