Starostwo Powiatowe w Rybniku

Rada Powiatu

 1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
 2. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
 3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.
 4. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.
 5. Rada Powiatu Rybnickiego liczy 19 radnych.

VI kadencja 2018 - 2023

 1. Jan Tokarz - Przewodniczący Rady Powiatu
 2. Izabella Krasowska-Salamon - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 3. Irena Woźnica - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Pozostali radni:

 1. Eugeniusz Adamiec
 2. Michał Cichoń
 3. Gabriela Grochla
 4. Anna Gudzik
 5. Halina Karwot
 6. Andrzej Kłapczyk
 7. Damian Mrowiec
 8. Bogusław Niestrój
 9. Łukasz Norek
 10. Elżbieta Pierchała
 11. Marek Profaska
 12. Cezary Rajca
 13. Karina Stępień
 14. Adam Wczasek
 15. Honorata Węglorz
 16. Aleksandra Wojtas-Plisz

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi