Starostwo Powiatowe w Rybniku

Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka – wchodzi w skład Powiatu Rybnickiego od 1999 roku. Graniczy z dwoma miastami działającymi na prawach powiatu tj. Rybnikiem i Żorami, miastem Orzesze i gminą Ornontowice, które wchodzą w skład powiatu mikołowskiego oraz miastem Knurów i gminą Pilchowice wchodzącymi w skład powiatu gliwickiego. Liczba mieszkańców wynosi 41 097 osób.

Czerwionka-Leszczyny jest miastem złożonym z dawnych miejscowości - Czerwionki, Leszczyn oraz Czuchowa i Dębieńska tworzących obecnie dzielnice, z których każda ma odrębną historię.
Gmina obejmuje ponadto sześć sołectw:

  • Bełk
  • Książenice
  • Przegędzę
  • Palowice
  • Stanowice
  • Szczejkowice

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi