Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.15.2013).

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmianami) informuję, że dnia 21.05.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Rybnickiego Nr Oś-6223/7/03 z dnia 03.04.2003 r.,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.14.2013).

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmianami) informuję, że dnia 21.05.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Rybnickiego Nr Oś-6223/6/03 z dnia 02.04.2003 r.,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.13.2013).

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmianami) informuję, że dnia 21.05.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Rybnickiego Nr Oś-6223/5/03 z dnia 02.04.2003 r.,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.8.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), informuję, że na wniosek Pana Tomasza Korek z firmy Nova Projekt, z siedzibą przy ul. Zabrska 14/11, 40-083 Katowice, upoważnionego pełnomocnictwem z dnia 17.10.2012 r., przez inwestora Pana Przemysława Ficek z firmy Silesia Development z siedzibą ul. Zabrska 14/17, 40-083 Katowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.3.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że dnia 25.04.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.10.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Pana Jarosława Kubis z firmy "PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarosław Kubis, z siedzibą ul. Powstańców Śląskich 77, 43-211 Czarków, upoważnionego pełnomocnictwem z dnia 28.03.2013 r., przez Burmistrza Miasta Orzesze z siedzibą przy ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Orzesze na:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.2.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że dnia 15.04.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego, biegnącego wzdłuż drogi gminnej, tj. ulicy Ligonia w Adamowicach (Gmina Lyski).

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ. 6341.7.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Sonii Karwot na piętrzenie, pobór i odprowadzanie wód z istniejących stawów

Czytaj więcej...

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi