Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.28.2013).

 

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. „Bożego Ciała" w Jankowicach Rybnickich, z siedzibą przy ul. Rybnickiej 34, 44-264 Jankowice (Gmina Świerklany), na:

szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych w 2 separatorach koalescencyjnych wód opadowych i roztopowych

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.32.2013).

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm) informuję, że  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Spółki Wodociągowo-Kanalizacyjnej Adamowice-Raszczyce-Żytna z siedzibą ul. Sobieskiego 1, 47-435 Adamowice (Gmina Lyski), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.24.2013).

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ((Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach z siedzibą ul. Polna 6,44-238 Czerwionka-Leszczyny, w związku z przebudową drogi gminnej tj. ul. Markwioka w Dębieńsku (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), na

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.35.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne,w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2,
44-200 Rybnik, na:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.10.2013).

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach z siedzibą ul. Portowa 14A, 44-100 Gliwice, na wykonanie przejścia rurociągiem kablowym

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązkow wynikających z pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.36.2013

       Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz  art. 190 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 25, poz 150 z 2008 r. z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego Nr OŚ-6341.8.2013 wydanego przez Starostę Rybnickiego

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.13.2012).

 

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. ) informuję, że na wniosek Pana Łukasza Owczorz, Pana Tobiasza Owczorz i Pana Tomasza Owczorz zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:

przebudowę urządzenia wodnego tj. zarurowanie odcinka rowu

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.34.2013).

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)  informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, reprezentowanego przez Zarząd Spółki,

Czytaj więcej...

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi