Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.8.2014)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn.zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego, biegnącego wzdłuż drogi gminnej tj. bocznej do ulicy Zabrzańskiej w Dębieńsku (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, działka Nr 141 w Dębieńsku)

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.9.2014)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla firmy Lotos Paliwa Sp. z o. o. siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, na szczególne korzystanie z wód

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.15.2014).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego
oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmianami) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Rybnickiego Nr OŚ.6341.18.2012 z dnia 02.08.2012 r.,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.17.2014)

Na podstawie art. 61 i art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Zakładu Odsalania „Dębieńsko” Sp. z o. o.
ul. Młyńska 24, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne,
w sprawie zmiany decyzji Starosty Rybnickiego Nr OŚ.6223-27/08 z dnia 19.11.2008 r.,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.14.2014)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
dla Tenneco Silesia sp. z o. o. siedzibą przy ul. Przemysłowej 2c, 44-203 Rybnik, na:

szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie ścieków przemysłowych będących mieszaniną oczyszczonych w oczyszczalni BIO-FIT ścieków bytowych oraz oczyszczonych
w separatorze lamelowym wód opadowych i roztopowych

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.7.2014)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Świerklany w ramach inwestycji „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w zlewni P-1 w Świerklanach – Rejon ul. Leśnej"

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.4.2014)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Lyski z siedzibą ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

wykonanie urządzenia wodnego tj. studni wierconej S-4 o średnicy Ø 300 mm,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.12.2014)

Rybnik,22.05.2014r.

OŚ.6341.12.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t. z późn. zmianami) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, na:

odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia
przebudowywanego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2941S Pławniowice- Niewiesze, tj. ul. Nad Kanałem (Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki), do ziemi,

Czytaj więcej...

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi