Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.30.2012).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145), informuję, że dnia 04.03.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla NWR Karbonia S.A. na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych w separatorze wód opadowych i roztopowych z rejonu inwestycji Upadowa 1 przy ul. 3 Maja i Przemysłowej w Czerwionce-Leszczynach,

pochodzących z odwodnienia dachów oraz terenów utwardzonych, z powierzchni całkowitej F= 0,9502 ha (w tym powierzchnia dachów Fd= 0,0967 ha, powierzchnia terenów utwardzonych Fu= 0,8535 ha), w ilości całkowitej Q= 142,5 l/s przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 150 dm3/s*ha, dla czasu trwania deszczu 15 min (Qhmax= 513,0 m3/h, Qd śr = 18,25 m3/d, Qr max = 10 984,31 m3/rok), do rzeki Bierawki w km 44+180, istniejącym wylotem betonowym Ø 600 mm o współrzędnych N 50° 09' 27" E 18° 39' 42", położonym na działce Nr 3368/214 w Czerwionce-Leszczynach, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotowy wylot został zalegalizowany decyzją Starosty Rybnickiego Nr OŚ.6341.1.14 z dnia 30.01.2013 r.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania decyzji, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.30.2012.pdf)pwp.OŚ.6341.30.2012.pdf Miłosz Spleśniały48 kB7542013-03-11 12:562013-03-11 12:56

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi