Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.6.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Świerklany, reprezentowanego przez Wójta Gminy z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 54, 44-264 Jankowice,

na:
szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody z drogi gminnej, tj. ulicy Spokojnej w Jankowicach (Gmina Świerklany), z powierzchni całkowitej F= 0,29 ha, w ilości Qmax= 19,0 l/s (Qhmax= 68,4 m3/h,
Qd śr = 2,7 m3/d, Qr max =1600,0 m3/rok), do ziemi tj. rowu Ch8 administrowanego przez wnioskodawcę, istniejącym wylotem „D" o średnicy Ø 550 mm położonym na granicy działki Nr 1712/4 w Jankowicach (stanowiącej własność Gminy Świerklany) oraz działki Nr 1713/4 (po podziale działki Nr 2029/4 i Nr 2030/4) w Jankowicach (stanowiące własność osób fizycznych).
Współrzędne geograficzne wylotu „D": N 50° 02' 13.34", E 18° 34' 33.17".

Gmina Świerklany posiada pozwolenie wodnoprawne Nr Oś-6223/10/03 wydane przez Starostę Rybnickiego dnia 02.04.2003 r. na odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody z drogi gminnej, tj. ulicy Spokojnej w Jankowicach
wylotem „D" do rowu Ch8, z datą obowiązywania do dnia 02.04.2013 r.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp OŚ.6341.6.2013.pdf)pwp OŚ.6341.6.2013.pdf Miłosz Spleśniały54 kB7432013-03-11 12:522013-03-11 12:52

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi