Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.5.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Świerklany, reprezentowanego przez Wójta Gminy z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 54, 44-264 Jankowice,

na:
szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody z terenu parkingu przy kościele w Świerklanach w rejonie ul. Ligonia, z powierzchni całkowitej F= 0,92 ha w ilości Qmax= 64,0 l/s (Qhmax= 230,4 m3/h,
Qd śr = 8,4 m3/d, Qr max = 5680,0 m3/rok), istniejącym wylotem „B" o średnicy Ø 400 mm położonym na działce nr 1601/107 w Świerklanach Dolnych, do odcinka rzeki Szotkówki zarurowanego betonowym kolektorem Ø 1000 mm w km 20+660 pod parkingiem przy kościele w Świerklanach.
Rzeka Szotkówka administrowana jest przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Raciborzu.

Współrzędne geograficzne wylotu „B": N 50° 01' 09.38", E 18° 34' 48.73".

Gmina Świerklany posiada pozwolenie wodnoprawne Nr Oś-6223/7/03 wydane przez Starostę Rybnickiego dnia 03.04.2003 r. na odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody z wody z terenu parkingu przy kościele w Świerklanach
w rejonie ul. Ligonia wylotem „B" do rzeki Szotkówki, z datą obowiązywania do dnia 03.04.2013 r.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp OŚ.6341.5.2013.pdf)pwp OŚ.6341.5.2013.pdf Miłosz Spleśniały57 kB7722013-03-11 12:512013-03-11 12:51

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi