Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.2.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że dnia 27.02.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne,
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik,

na:

1. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, z kanalizacji deszczowej zbierającej wody z odcinka drogi powiatowej Nr 5627 tj. ul. Cmentarnej w Czuchowie, o długości 139,7 m i szerokości 6,0 m, w okolicy mostu nad rzeką Bierawką (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), z powierzchni całkowitej Fc= 0,0838 ha, w ilości całkowitej Q= 11,94 l/s (przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 199 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=20% i czasu trwania deszczu 15 min, (Qmax h=42,98 m3/h, Qśr dob= 5,67 m3/d, Qmax rok=762,49 m3/rok), do rzeki Bierawki w km 42+678, za pomocą wylotu PCV Ø 200 mm,

2. wykonanie urządzeń wodnych tj.:

2.1. wylotu „W" kolektora PCV Ø 200 mm z przyczółkiem betonowym, w postaci ścieku skarpowego z korytek betonowych ułożonych na skarpie ze spadkiem 31°, o długości 7,48 m, pod kątem 85° do osi cieku, w km 42+678. Wylot położony będzie na działce Nr 434/80
w Czuchowie, stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Własności Rolnej oraz na działce nr 104 stanowiącej własność Skarbu Państwa.

2.2. umocnienia skarp i koryta rzeki Bierawki na długości 38,14 m w postaci:
- zabudowy w stopie skarp opaski z gabionu o wymiarach 1,0 x0,4 m, zabudowy materacy siatkowo kamiennych powyżej opaski, pasem o szerokości 3,0 m z zahumusowaniem i obsiewem mieszanką traw, ułożeniem pasu darniny powyżej materacy pasem szerokości
1,0 m, z przyszpilkowaniem do podłoża,
- zabudowy w stopie skarp opaski z gabionu o wymiarach 1,0 x0,4 m, powyżej opaski zabudowy dybli betonowych na podsypce piaskowo-cementowej pasem o szerokości 4,0 m, na odcinku pod mostem tj. 0+012,22 do 0+021,02 m
- zastosowanie narzutu kamiennego ciężkiego zakończonego od wody dolnej palisadą asekuracyjną z pali, na odcinku 0+036,14 do 0+038,14 (odcinek przejściowy)
- umocnienia dna przez wykonanie 4 sztuk gurtów dennych drewnianych oraz zabudowy wyrw dennych narzutem kamiennym.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp OŚ.6341.2.2013.pdf)pwp OŚ.6341.2.2013.pdf Miłosz Spleśniały76 kB8072013-03-11 12:442013-03-11 12:44

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi