Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.37.2012).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że dnia 28.12.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na:

1. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej zbierającej wody z dwóch skarp zlokalizowanych w pasie drogowym wiaduktu nad torami kolejowymi, w ciągu drogi wojewódzkiej DW 935 tj. ul. Żorskiej w Rybniku, do ziemi tj. dwóch rowów, za pomocą:

1.1. wylotu W-01, z powierzchni całkowitej F= 0,17 ha, w ilości całkowitej Qmax=12,8 dm3/s, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 150 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=50% i czasu trwania deszczu 10 min, (Qmax h=13,68 m3/h, Qśr dob= 1,75 m3/d, Qmax rok=637,5 m3/rok), do rowu R-7 biegnącego wzdłuż torów kolejowych, administrowanego przez „Kopalnię Piasku Kotlarnia-Linie Kolejowe" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dębowej 3, 47-246 Kotlarnia,

1.2. wylotu W-02, z powierzchni całkowitej F= 0,23 ha, w ilości całkowitej Qmax=17,3 dm3/s, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 150 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=50% i czasu trwania deszczu 10 min, (Qmax h=18,72 m3/h, Qśr dob= 2,36 m3/d, Qmax rok=862,5 m3/rok), do rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ul. Żorskiej, administrowanego przez Miasto Rybnik,

2. wykonanie urządzeń wodnych tj.:
2.1. wylotu W-01 kolektora PCV Ø 400 mm do rowu R-7, w postaci prefabrykowanego elementu z betonu, położonego w km 2+958,5 drogi wojewódzkiej DW 935 tj. ul. Żorskiej w Rybniku, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego przepustu na rowie R-7 pod ul. Żorską, na działce Nr 8/3 w Rybniku stanowiącej własność Województwa Śląskiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
Współrzędne geograficzne wylotu W-01: N 50° 04' 30,9132", E 18° 37' 30,0914".

2.2. wylotu W-02 kolektora PCV Ø 400 mm do rowu przydrożnego, w postaci prefabrykowanego elementu z betonu, położonego w km 2+852,0 drogi wojewódzkiej DW 935 tj. ul. Żorskiej, na działce Nr 673/124 w Rybniku stanowiącej własność Województwa Śląskiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
Współrzędne geograficzne wylotu W-02: N 50° 04' 32,5912", E 18° 37' 25,5477".

2.3. przebudowę rowu R-7 przez pogłębienie i ukształtowanie przekroju poprzecznego z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5 i szerokości dna 1,35 - 2,5 m oraz umocnienie dna i skarp brukiem z kamienia, na długości 3,5 m w obrębie wylotu W-01,

2.4. przebudowę rowu przydrożnego przez pogłębienie i ukształtowanie przekroju poprzecznego z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5 i szerokości dna 0,9 - 1,6 m oraz umocnienie dna i skarp brukiem z kamienia, na długości 5,2 m w obrębie wylotu W-02.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego,
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp OŚ.6341.37.2012.pdf)pwp OŚ.6341.37.2012.pdf Miłosz Spleśniały102 kB8522013-02-05 17:552013-02-05 17:55

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi