Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.36.2012).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Państwa Heleny i Andrzeja Krzykała, na:
1. wykonanie urządzeń wodnych tj.:
1) Stawu rybnego położonego na działkach Nr 185/11, Nr 184/11, Nr 183/11 w Szczejkowicach, stanowiących własność wnioskodawców,

o następujących parametrach:

  • kategoria stawu: hodowlany,
  • pow. zalewu: 0,67 ha,
  • średnia głębokość: 1,4 m,
  • objętość zalewu: 9 380,0 m3,
  • max rzędna lustra wody: 241,18 m n.p.m.

2) Wlotu służącego do poboru wód do stawu z rowu Sc zlokalizowanego od północno-wschodniej strony stawu, w postaci rurociągu grawitacyjnego PCV o średnicy Ø 200 mm, długości L= 10,0 m, ułożonego ze spadkiem 0,10 ‰. Wlot do stawu położony będzie na działce nr 185/11 w Szczejkowicach stanowiącej własność wnioskodawców. Rów Sc jest administrowany przez Gminno-Miejską Spółkę Wodną Czerwionka-Leszczyny, należącą do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach.
Współrzędne geograficzne wlotu:
N 50° 4' 27,46" E 18° 41' 23,15"

3) Wylotu służącego do odprowadzania wód z projektowanego stawu do istniejącego stawu Nr 1, położonego na działce Nr 91/12 w Szczejkowicach stanowiącego własność wnioskodawców, za pomocą leżaka mnicha spustowego, o średnicy PCV Ø 300 mm, zdolności przepływowej 25,36 l/s a następnie rurociągu długości 84,00 m z dwoma studzienkami rewizyjnymi Ø 600 mm,
Współrzędne geograficzne wylotu:
N 50° 4' 23,82" E 18° 41' 20,13"

4) Likwidację środkowego odcinka rowu Sc-4 o długości 72,0 m oraz odcinka rowu Sc o długości 90,0 m, na działkach Nr 185/11, Nr 184/11, Nr 183/11 stanowiących własność wnioskodawców, przez pogłębienie terenu i budowę stawu na w/w działkach,

2. Pobór i odprowadzanie wody:
1) Pobór wody do stawu z rowu Sc, o całkowitej objętości 9989,0 m3, do wiosennego zalewu stawu (9380,0 m3) i nasycenia dna (609,0 m3), w ilości Q= 5,78 l/s, w okresie wczesnowiosennym w czasie T= 20 dobowym oraz na okresowe uzupełnianie strat na parowanie i przesiąki, w ilości 1,63 l/s, Zapotrzebowanie na pobór wody dla planowanego stawu:
Qhmax= 0,34 m3/h, Qd śr= 8,16 m3/d, Qr max= 9989,0 m3/rok,
2) Odprowadzanie wody z projektowanego stawu położonego na działkach Nr 185/11, Nr 184/11, Nr 183/11, za pomocą wylotu z mnicha spustowego Ø 300 mm, do istniejącego stawu Nr 1 położonego na działce Nr 91/12 w Szczejkowicach stanowiącego własność wnioskodawcy, w ilości 25,36 l/s (Qhmax= 91,30 m3/h, Qd śr= 2 191,2 m3/d, Qr max=9380,00 m3/rok), w okresie jesiennym w czasie nie krótszym niż T= 5 dobowym, a następnie odprowadzanie wody z istniejącego stawu Nr 1 położonego na działce Nr 91/12 , w ilości 25,36 l/s (Qhmax= 91,30m3/h,
Qd śr=2 191,2 m3/d, Qr max=9380,00 m3/rok), w okresie jesiennym, w czasie nie krótszym niż T= 5 dobowym, do prawego koryta Potoku Woszczyckiego, zwanego Łanuch w km 0+ 340 za pomocą istniejącego wylotu z mnicha spustowego Ø 300 mm,
Współrzędne geograficzne wylotu mnicha ze stawu nr 1 do prawego koryta Potoku
Woszczyckiego, zwanego Łanuch:
N 50° 4' 23,82" E 18° 41' 20,13".

Na wykonanie wylotu z mnicha spustowego Ø 300 mm do prawego koryta Potoku Woszczyckiego, zwanego Łanuch w km 0+ 340 oraz odprowadzanie wód pochodzących z istniejącego stawu Nr 1 położonego na działce Nr 91/12, w ilości Qr max=7176,00 m3/rok wnioskodawcy posiadają pozwolenie wodnoprawne Nr Oś-6223/24/07 wydane przez Starostę Rybnickiego dnia 03.10.2007 r.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w w/w sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego,
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp OŚ.6341.36.2012.pdf)pwp OŚ.6341.36.2012.pdf Miłosz Spleśniały118 kB8282013-01-10 20:162013-01-10 20:16

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi