Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.46.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Potoku Boguszowickiego z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Ptasiej w Rybniku:

 

istniejącym wylotem W-13 o średnicy Ø 400 mm i rzędnej dna 226,50 m npm, położonym
na działce Nr 2098/278 obręb 0019 w Rybniku-Ligocie, stanowiącej własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Biuro Terenowe w Raciborzu, z powierzchni całkowitej F=1,7 ha (powierzchni zredukowanej F=1,260 ha, w tym z powierzchni jezdni, chodników i parkingów ul. Ptasiej F=0,960 ha, z powierzchni zabudowy zwartej F=0,300 ha), w ilości całkowitej Q= 97,02 dm3/s (Qmax h= 87,32 m3/h, Qśr dob= 26,93 m3/d, Qmax rok= 7960,68 m3/rok), przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 77 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=100% , c=1 i czasu trwania deszczu 15 min.

Współrzędne geograficzne wylotu: N 50° 06' 01.96"

E 18° 35' 02.02"

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag
i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego,
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.46.2013.pdf)pwp.OŚ.6341.46.2013.pdf Małgorzata Zimnol52 kB6962014-02-11 10:502014-02-11 10:50

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi