Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.45.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne,
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód Potoku Boguszowickiego, z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Za Torem


w Rybniku:

istniejącym wylotem W-12 o średnicy Ø 400 mm i rzędnej dna 226,25 m npm, położonym
w km 1+290 Potoku Boguszowickiego, na działce Nr 2101/278 w Rybniku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w administracji Ślaskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, z powierzchni całkowitej F= 3,35 ha (powierzchni zredukowanej F=1,290 ha, w tym powierzchnia zredukowana ul. Za Torem, chodników i parkingów F1= 0,168 ha, powierzchnia zredukowana dachów F2=0,126 ha, powierzchnia zredukowana terenów zielonych F3=0,996 ha ), w ilości całkowitej Q= 99,33 dm3/s (Qmax h= 89,4 m3/h, Qśr dob= 27,57 m3/d, Qmax rok= 8150,22 m3/rok), przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 77 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=100% , c=1
i czasu trwania deszczu 15 min.

Współrzędne geograficzne wylotu: N 50° 05' 56.15"

E 18° 35' 12.08"

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag
i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego,
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp. OŚ.6341.45.2013.pdf)pwp. OŚ.6341.45.2013.pdf Małgorzata Zimnol53 kB6912014-01-15 13:272014-01-15 13:27

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi