Starostwo Powiatowe w Rybniku

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Minister Infrastruktury i Rozwoju, zawiadamia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

Zakłada się, że proces ten będzie trwał do sierpnia 2014 r., a w trakcie jego trwania zaplanowane zostały dwuetapowe konsultacje społeczne.

Pierwszym etapem, obecnie realizowanym, będzie zapewnienie Państwu możliwości wyrażenia opinii nt. projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) oraz możliwości zgłoszenia wszelkich innych uwag i wniosków w tym wskazania obszarów, które zdaniem Państwa powinny zostać objęte analizami w przedmiotowej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W drugim etapie, planowanym w pierwszym półroczu 2014 r., udostępniona zostanie Państwu opracowywana obecnie prognoza oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) oraz zapewniona możliwość udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami działu III rozdział 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko obejmująca dodatkowo jednodniowe spotkania konsultacyjne w wybranych ośrodkach miejskich w kraju.

Mając powyższe na uwadze zawiadamiam, że wszyscy zainteresowani w dniach od 2 stycznia 2014 r. do 5 lutego 2014 r. mają możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków. Dokumentacja sprawy dostępna jest w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w budynku przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (pok. nr 501A, budynek B w godzinach od 9.00

15.00), w siedzibach oddziałów terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (adresy

godziny urzędowania dostępne na stronie http://www.srt-2020.pl/) oraz na stronie internetowej projektu http://www.srt-2020.pl/.

Państwa opinie, stanowiska, uwagi, wnioski i sugestie proszę przekazywać w ww. terminie:

Drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej http://www.srt-2020.pl/lub na adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Listownie na adres: WS Atkins-Polska Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 10 (44-100), Gliwice (z dopiskiem "konsultacje społeczne").

Składając wypełnioną ankietę bezpośrednio w miejscu udostępnienia dokumentów.

Ustnie do protokołu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w budynku przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (pok. nr 501 A, budynek B w godzinach od 9.00- 15.00).

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez organ opracowujący dokument, czyli Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotowego procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektu Dokumentu Implementacyjnego oraz harmonogramu konsultacji społecznych,

www.funduszeeuropejskie.gov.plznajdują się na stronie internetowej projektu http://www.srt-2020.pl/. Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane w ramach postępujących prac.

Serdecznie zapraszam do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej projektu oraz do udziału w konsultacjach.

Adresy siedzib oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w których będzie udostępniona dokumentacja:

Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok,

Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz,

Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,

Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice,

Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków,

Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce,

Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin,

Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź,

Oddział w Olsztynie, ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn,

Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole,

Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań,

Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów,

Oddział w Szczecinie, Al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin,

Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa,

Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław,

Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie Ministra Ifrastruktury i Rozwoju.pdf)Ogłoszenie Ministra Ifrastruktury i Rozwoju.pdf Małgorzata Zimnol809 kB6602014-01-03 12:412014-01-03 12:41

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi