Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.33.2013).

         Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rydułtowy, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta z siedzibą przy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, na:

odprowadzanie do ziemi tj. rowu wód opadowych z  kanalizacji deszczowej

, zbierającej wody opadowe ze zlewni dróg gminnych dojazdowych do ul. Barcioka w Rydułtowach, z powierzchni zlewni całkowitej F= 3,333 ha (w tym powierzchnia terenów utwardzonych F1= 1,7 ha, powierzchnia dachów F2= 0,36 ha, powierzchnia terenów zielonych F3= 1,7 ha). Całkowita ilość zbieranych wód opadowych wynosić będzie Qmax = 241,9 dm3/s (Qhmax= 870,84 m3/h,
Qd śr = 114,88 m3/d, Qr max = 15 448,82 m3/rok), istniejącym wylotem z rury o średnicy Ø 300 mm, położonym na działce Nr 3618/421 w Czernicy (Gmina Gaszowice), stanowiącej własność inwestora, w odległości 125 m poniżej wylotu ze zbiornika retencyjnego.

Współrzędne geograficzne wylotu :

X:50.043382             Y: 18.243450

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia  wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.33.2013.pdf)pwp.OŚ.6341.33.2013.pdf Małgorzata Zimnol150 kB7052013-10-02 08:572013-10-02 08:57

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi