Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.28.2013).

 

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. „Bożego Ciała" w Jankowicach Rybnickich, z siedzibą przy ul. Rybnickiej 34, 44-264 Jankowice (Gmina Świerklany), na:

szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych w 2 separatorach koalescencyjnych wód opadowych i roztopowych

, pochodzących z nowobudowanej kanalizacji deszczowej,  zbierającej wody opadowe z projektowanego parkingu w Jankowicach przy ul. Górniczej, podzielonego na dwie zlewnie F1 i F2, z powierzchni całkowitej F= 0,0973 ha (w tym z powierzchni zlewni F1= 0,0460 ha, obejmującej plac parkingowy i dojazd oraz z powierzchni zlewni F2= 0,0513 ha, obejmującej plac parkingowy i dojazd),w ilości całkowitej Q= 8,78 l/s, do ziemi za pomocą dwóch studni chłonnych,  w szczególności:

za pomocą studni Nr 1 w ilości:

Qhmax= 2,49 m3/h, Qd śr = 0,679 m3/d, Qr max = 334,7 m3/rok,

za pomocą studni Nr 2 w ilości:

Qhmax= 2,78 m3/h, Qd śr = 0,757 m3/d, Qr max = 373,3 m3/rok,

2. wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch studni chłonnych z kręgów betonowych o średnicy 1,5 m i głębokości całkowitej 2,5 m, położonych na działce Nr 816/97 w Jankowicach, stanowiącej własność inwestora:

Współrzędne studni Nr 1:  N 50° 02' 21.70"      E 18° 34' 39.36"

X:241428.96             Y: 469761.73

Współrzędne studni Nr 2:  N 50° 01' 39,35"      E 18° 35' 27,12"

X:241468.76             Y: 469729.32

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia  wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.28.2013.pdf)pwp.OŚ.6341.28.2013.pdf Małgorzata Zimnol181 kB7362013-09-30 12:372013-09-30 12:37

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi