Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.32.2013).

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm) informuję, że  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Spółki Wodociągowo-Kanalizacyjnej Adamowice-Raszczyce-Żytna z siedzibą ul. Sobieskiego 1, 47-435 Adamowice (Gmina Lyski), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych

z utworów trzeciorzędowych (neogoceńskich), z istniejącej od 1960 r. studni wierconej S-5s (dawnej studni S-1/szkolna), w ramach grupowego ujęcia wód podziemnych w Adamowicach, w ilości:

Qhmax= 10,0  m3/h, Qśrdob= 150,0 m3/d, Qmax rok= 28 800 m3/rok,

przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w decyzji Starosty Rybnickiego Nr OŚ.6531.1.2013 z dnia 04.06.2013 r., w ilości Qe= 11,0 m3/h (652 m3/d), przy depresji se= 1,28 m,.

Studnia S-5s położona jest na działce nr 188/7 w Adamowicach, stanowiącej własność Gminy Lyski, w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adamowicach, użyczonej Spółce Wodociągowo-Kanalizacyjnej Adamowice-Raszczyce-Żytna w części, na której zlokalizowana jest studnia  S-5s, o powierzchni 35,0 m2,.

Współrzędne geograficzne studni:   N 50° 08'03"                                                                                                                                         E 18° 15' 38",

Całe ujęcie w Adamowicach ma zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości Qe= 48,3  m3/h
(1160 m3/d ), w jego skład wchodzą  studnie: studnia S-1 i S-5 pełniące aktualnie rolę otworów obserwacyjnych oraz studnie S-2, S-3 i S-4. Na pobór wód ze studni S-1, S-2, S-3 Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna posiada pozwolenie wodnoprawne Nr Oś-6223/19/05 z dnia 24.10.2005 r. wydane przez Starostę Rybnickiego z datą obowiązywania do dnia 26.10.2015 r.. Na pobór wód ze studni S-4 Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna posiada pozwolenie wodnoprawne Nr Oś-6223/33/07 z dnia 05.12.2007 r. wydane przez Starostę Rybnickiego z datą obowiązywania do dnia 26.10.2015 r..

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia  wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.32.2013.pdf)pwp.OŚ.6341.32.2013.pdf Małgorzata Zimnol329 kB7822013-09-24 08:292013-09-24 08:29

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi