Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.24.2013).

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ((Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach z siedzibą ul. Polna 6,44-238 Czerwionka-Leszczyny, w związku z przebudową drogi gminnej tj. ul. Markwioka w Dębieńsku (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), na

:

Szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych z przebudowywanej ul. Markwioka (odcinek od działki Nr 2801/238 w kierunku potoku Jordanek), za pomocą rowu J5 biegnącego wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi, zakończonego wylotem kaskadowym do potoku Jordanek, administrowanego przez Gminno-Miejską Spółkę Wodną Czerwionka-Leszczyny należącą do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach, z powierzchni  F= 2,2 ha,w ilości całkowitej Q = 9,5 dm3/s (Qmax h= 34,21 m3/h, Qśr dob=9,78 m3/d, Qmax rok=2 420,0 m3/rok), przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 72 dm3/s*ha, dla czasu trwania deszczu 15 min,

wykonanie urządzeń  wodnych tj.:

2.1. przebudowa rowu J5 umocnionego w dnie elementami prefabrykowanymi (korytkami), przez umocnienie skarp od strony jezdni, na odcinku o długości 306,0 m (tj. od działki Nr 2440/239 do zatoki mijankowej Nr 2), płytami ażurowymi typu MEBA o wymiarach 60x40x8 cm, na działkach Nr 2440/239, 2441/239, 2442/239, 2443/239, 2444/239, 2445/239, 2446/239, 2758/239, 2759/239, 2448/239, 2449/238, 2450/239, 2451/239 w Dębieńsku. Ułożenie płyt ze spadkiem 1:1-1:1.5.

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 43.43'', E: 18º 40' 53.28''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 55.94'', E: 18º 40' 52.72''

2.2. przebudowa rowu J5 przez umocnienie na odcinku o długości 255,0 m (tj. od zatoki mijankowej Nr 2 do działki Nr 2853/245 ), elementami żelbetowymi prefabrykowanymi typu drogowego KPED 01.13 (korytka) oraz obustronnie skarp płytami ażurowymi typu MEBA o wymiarach 60x40x8 cm, na działkach Nr 2244/239, 3050/239, 2853/245 w Dębieńsku. Ułożenie płyt ażurowych ze spadkiem 1:1-1:1.5.

Współrzędne geograficzne: N: 50º 10' 3.58'', E: 18º40' 51.7''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 55.48'', E: 18º 40' 52.74''

2.3. przebudowa rowu J5 i wykonanie wylotu do potoku Jordanek, przez zastosowanie na odcinku o długości 5,0 m elementów kaskadowych typu KPED 01.25, na działce Nr 2851/245 i 2853/245 w Dębieńsku.

Współrzędne geograficzne: N: 50º 10' 3.77'', E: 18º 40' 51.67''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 10' 3.62'', E: 18º 40' 51.7''

2.4. przebudowa przepustów P-1 do P-15, stanowiących dojazd do posesji sąsiadujących z przebudowywaną drogą, przez wymianę rur przepustowych, murków oporowych oraz nawierzchni z kostki betonowej, w szczególności:

Przepust P1 z rur typ WIPRO Dw=300mm, długość L=7,0 m znajdować się będzie na dz. o nr ewid. 2283/227

Rzędna terenu wlotu: 216,26 m npm

Rzędna terenu wylotu 216,18 m npm

Rzędna dna wlotu rowu wlotu: 215,77 m npm

Rzędna dna wylotu rowu: 215,68 m npm

Współrzędne geograficzne: N: 50º 10' 10.87'', E: 18º40' 56.03''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 10' 10.72'', E: 18º 40' 56.04''

Przepust P2 z rur typ WIPRO Dw=300mm, długość L=1,4 m znajdować się będzie na dz. o nr ewid. 2283/227

Rzędna terenu wlotu: 216,08 m npm

Rzędna terenu wylotu 216,06 m npm

Rzędna dna wlotu rowu wlotu: 215,58 m npm

Rzędna dna wylotu rowu: 215,56 m npm

Współrzędne geograficzne: N: 50º 10' 10.44'', E: 18º 40' 55.99''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 10' 10.36'', E: 18º 40' 56.02''

Przepust P3 z rur typ WIPRO Dw=300mm, długość L=9,5 m znajdować się będzie na dz. o nr ewid. 2283/227

Rzędna terenu wlotu: 215,93 m npm

Rzędna terenu wylotu 215,43 m npm

Rzędna dna wlotu rowu wlotu: 215,72 m npm

Rzędna dna wylotu rowu: 215,22 m npm

Współrzędne geograficzne: N: 50º 10' 10.04'', E: 18º 40' 55.97''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 10' 9.79'', E: 18º 40' 55.89''

Przepust P4 z rur typ WIPRO Dw=300mm, długość L=6,2 m znajdować się będzie na dz. o nr ewid. 2283/227

Rzędna terenu wlotu: 215,16 m npm

Rzędna terenu wylotu 214,66 m npm

Rzędna dna wlotu rowu wlotu: 214,98 m npm

Rzędna dna wylotu rowu: 214,48 m npm

Współrzędne geograficzne: N: 50º 10' 8.99'', E: 18º 40' 55.82''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 10' 8.75'', E: 18º 40' 55.76''

Przepust P5 z rur typ WIPRO Dw=500mm, długość L=6,2 m znajdować się będzie na dz. o nr ewid. 2853/245

Rzędna terenu wlotu: 212,87 m npm

Rzędna terenu wylotu 212,66 m npm

Rzędna dna wlotu rowu wlotu: 211,87 m npm

Rzędna dna wylotu rowu: 211,66 m npm

Współrzędne geograficzne: N: 50º 10' 1.75'', E: 18º 40' 51.85''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 10' 1.97'', E: 18º 40' 51.79''

Przepust P6 z rur typ WIPRO Dw=500mm, długość L=7,7 m znajdować się będzie na dz. o nr ewid. 2853/245, 3050/239, 3131/239.

Rzędna terenu wlotu: 215,15 m npm

Rzędna terenu wylotu 214,92 m npm

Rzędna dna wlotu rowu wlotu: 214,15 m npm

Rzędna dna wylotu rowu: 213,92 m npm

Współrzędne geograficzne: N: 50º] 9' 59.16'', E: 18º 40' 52.54''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 59.44'', E: 18º 40' 52.52''

Przepust P7 z rur typ WIPRO Dw=500mm, długość L=7,7 m znajdować się będzie na dz. o nr ewid. 2244/239

Rzędna terenu wlotu: 215,74 m npm

Rzędna terenu wylotu 215,60 m npm

Rzędna dna wlotu rowu wlotu: 214,74 m npm

Rzędna dna wylotu rowu: 214,60 m npm

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 58.24'', E: 18º 40' 52.61''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 58.49'', E: 18º 40' 52.59''

Przepust P8 z rur typ WIPRO Dw=500mm, długość L=10,0 m znajdować się będzie na dz. o nr ewid. 2451/239, 2244/239

Rzędna terenu wlotu: 216,54 m npm

Rzędna terenu wylotu 216,47 m npm

Rzędna dna wlotu rowu wlotu: 214,64 m npm

Rzędna dna wylotu rowu: 215,47 m npm

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 55.48'', E: 18º 40' 52.74''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 55.94'', E: 18º 40' 52.72''

Przepust P9 z rur typ WIPRO Dw=500mm, długość L=7,0 m znajdować się będzie na dz. o nr ewid.2451/239, 2450/239

Rzędna terenu wlotu: 216,83 m npm

Rzędna terenu wylotu 216,79 m npm

Rzędna dna wlotu rowu wlotu: 215,83 m npm

Rzędna dna wylotu rowu: 215,79 m npm

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 54.12'', E: 18º 40' 52.81''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 54.37'', E: 18º 40' 52.81''

Przepust P10 z rur typ WIPRO Dw=500mm, długość L=5,5 m znajdować się będzie na dz. o nr ewid. 2449/239

Rzędna terenu wlotu: 217,09 m npm

Rzędna terenu wylotu 217,05 m npm

Rzędna dna wlotu rowu wlotu: 216,09 m npm

Rzędna dna wylotu rowu: 216,05 m npm

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 53.00'', E: 18º 40' 52.88''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 53.24'', E: 18º 40' 52.86''

Przepust P11 z rur typ WIPRO Dw=500mm, długość L=5,6 m znajdować się będzie na dz. o nr ewid. 2448/239

Rzędna terenu wlotu: 217,37 m npm

Rzędna terenu wylotu 217,33 m npm

Rzędna dna wlotu rowu wlotu: 216,37 m npm

Rzędna dna wylotu rowu: 216,33 m npm

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 51.73'', E: 18º 40' 52.95''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 51.88'', E: 18º 40' 52.96''

Przepust P12 z rur typ WIPRO Dw=500mm, długość L=5,5 m znajdować się będzie na dz. o nr ewid. 2759/239

Rzędna terenu wlotu: 217,49 m npm

Rzędna terenu wylotu 217,47 m npm

Rzędna dna wlotu rowu wlotu: 216,49 m npm

Rzędna dna wylotu rowu: 216,47 m npm

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 50.69'', E: 18º 40' 53.01''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 50.84'', E: 18º 40' 53.01''

Przepust P13 z rur typ WIPRO Dw=500mm, długość L=5,0 m znajdować się będzie na dz. o nr ewid. 2446/239

Rzędna terenu wlotu: 217,63 m npm

Rzędna terenu wylotu 217,61 m npm

Rzędna dna wlotu rowu wlotu: 216,63 m npm

Rzędna dna wylotu rowu: 216,61 m npm

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 49.06'', E: 18º 40' 53.08''

Współrzędne geograficzne: N: 5º0 9' 49.78'', E: 18º 40' 53.08''

Przepust P14 z rur typ WIPRO Dw=500mm, długość L=5,0 m znajdować się będzie na dz. o nr ewid. 2445/239

Rzędna terenu wlotu: 217,80 m npm

Rzędna terenu wylotu 217,78 m npm

Rzędna dna wlotu rowu wlotu: 216,80 m npm

Rzędna dna wylotu rowu: 216,78 m npm

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 48.27'', E: 18º 40' 53.19''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 48.51'', E: 18º 40' 53.17''

Przepust P15 z rur typ WIPRO Dw=500mm, długość L=10,0 m znajdować się będzie na dz. o nr ewid. 2444/239

Rzędna terenu wlotu: 217,90 m npm

Rzędna terenu wylotu 217,88 m npm

Rzędna dna wlotu rowu wlotu: 217,10 m npm

Rzędna dna wylotu rowu: 217,08 m npm

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 47.39'', E: 18º 40' 53.24''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 47.72'', E: 18º 40' 53.08''

2.5 budowa nowego przepustu pod ul. Markwioka z rur typu WIPRO Dw=300mm, długość L=6,0 m, pomiędzy działką Nr 2801/238 a działką Nr 2441/239 w Dębieńsku, w celu odprowadzania nadmiaru wód z działki Nr 2801/238 do rowu J5,

Rzędna terenu wlotu: 218,73 m npm

Rzędna terenu wylotu 217,88 m npm

Rzędna dna wlotu rowu wlotu: 217,10 m npm

Rzędna dna wylotu rowu: 217,08 m npm

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 47.39'', E: 18º 40' 53.24''

Współrzędne geograficzne: N: 50º 9' 47.72'', E: 18º 40' 53.21''

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia  wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.24.2013.pdf)pwp.OŚ.6341.24.2013.pdf Małgorzata Zimnol1019 kB7822013-09-18 13:292013-09-18 13:29

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi