Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.35.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne,w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2,
44-200 Rybnik, na:

1. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych w separatorze koalescencyjnym wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody z ul. Pod Lasem w Rybniku, z powierzchni zlewni F= 2,41 ha, w ilości Qmax= 175,26 l/s (Qmax h= 1,45 m3/h, Qśr dob= 34,7 m3/d,  Qmax rok= 12 662,0 m3/rok), przyjmując natężenie deszczu q= 101 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa  p=100%  i czasu trwania deszczu 10 min, do ziemi tj. rowu,

2.  wykonanie urządzenia wodnego tj.:

- wylotu „W1" kolektora PCV Ø 600 mm, o rzędnej posadowienia 257,66 m npm, jako prefabrykowanego elementu betonowego, położonego na działce Nr 1608/210 w Rybniku stanowiącej własność Miasta Rybnik, skierowanego pod kątem 90° do osi rowu.

Współrzędne geograficzne wylotu:  N 50° 4' 51.98"; E 18° 30' 5.69",

- umocnienia dna  rowu-odbiornika na odcinku 2,0 m powyżej i 2,0 m poniżej osi wylotu „W1", za  pomocą płyt ażurowych 40x60x8 cm, na podsypce z pospółki,

- umocnienia obustronnego skarp rowu-odbiornika na odcinku 2,0 m powyżej i 2,0 m poniżej osi wylotu „W1", płytami ażurowymi z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia  wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku,
w pok. nr 221.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.35.2013.pdf)pwp.OŚ.6341.35.2013.pdf Małgorzata Zimnol55 kB7082013-09-13 12:242013-09-13 12:24

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi