Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązkow wynikających z pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.36.2013

       Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz  art. 190 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 25, poz 150 z 2008 r. z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego Nr OŚ-6341.8.2013 wydanego przez Starostę Rybnickiego

, dnia 07.06.2013 r. dla firmy Silesia Development  z siedzibą ul. Zabrska 14/17, 40-083 Katowice, na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu obiektu handlowego w Świerklanach Dolnych wraz z parkingami i infrastrukturą techniczną, do ziemi tj. rowu administrowanego przez Gminną Spółkę Wodną Świerklany oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu.

Dnia 29.08.2013 r. Pełnomocnik Spółki NETTO Sp. z o. o. z siedzibą Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, wystąpił do tut. organu z wnioskiem o wydanie decyzji w/s przeniesienia praw i obowiązków wynikających z w/w pozwolenia wodnoprawnego na Spółkę NETTO Sp. z o. o., jako zainteresowaną nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu obiektu handlowego wraz z parkingami i infrastrukturą techniczną do ziemi, tj. rowu w Świerklanach, od firmy Silesia Development z siedzibą ul. Zabrska 14/17, 40-083 Katowice.

W złożonym wniosku zainteresowana nabyciem instalacji Spółka NETTO Sp. z o. o. daje rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania decyzji, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp. OŚ.6341.36.2013.pdf)pwp. OŚ.6341.36.2013.pdf Małgorzata Zimnol54 kB7492013-09-03 09:332013-09-03 09:33

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi