Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.31.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rydułtowy, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta z siedzibą przy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, na:

odprowadzanie do ziemi tj. rowu,

oczyszczonych w separatorach koalescencyjnych zintegrowanych z osadnikami, wód opadowych z  kanalizacji deszczowej,  zbierającej wody opadowe z terenu projektowanego pawilonu handlowo-usługowego, galerii handlowej, wewnętrznych dróg dojazdowych do pawilonu i galerii, przebudowywanego odcinka ul. Raciborskiej oraz odcinka ul. Barcioka w Rydułtowach,  wylotem z rury o średnicy Ø 315 mm, wychodzącej ze zbiornika retencyjnego, z powierzchni zlewni całkowitej F= 3,373 ha (w tym powierzchnia dróg, placów, terenów utwardzonych F1= 2,126 ha, powierzchnia dachów F2= 0,766 ha, powierzchnia terenów zielonych F3= 0,481 ha). Całkowita ilość zbieranych wód opadowych wynosić będzie Qmax = 352,3 dm3/s (Qhmax= 1268,3 m3/h, Qd śr = 55,2 m3/d, Qr max = 20 162,0 m3/rok).

Dzięki zastosowaniu regulatora przepływu na wylocie ze zbiornika retencyjnego, do odbiornika będą odprowadzane wody opadowe w zredukowanej ilości 50 dm3/s.

Na odprowadzanie wód opadowych w/w wylotem zostało wydane przez Starostę Rybnickiego pozwolenie wodnoprawne Nr OŚ.6341.4.2011 z dnia 15.04.2011 r. dla firmy FENIX-INVEST  Sp. z o.o. , z siedzibą ul. Młyńska 5, 42-470 Siewierz. Aktualnie zbiornik retencyjny oraz wylot położony jest na działce nr 3618/421 w Czernicy (Gmina Gaszowice). Działka  nr 3618/421 w Czernicy  wraz ze zbiornikiem i jego wyposażeniem, została nabyta przez Miasto Rydułtowy od firmy FENIX-INVEST Sp. zgodnie z aktem notarialnym -Repertorium A Nr 4197/2012 z dnia 05.10.2012 r.

Ilość odprowadzanych wód opadowych nie uległa zmianie w stosunku do ilości, na którą wydane było pozwolenie wodnoprawne Nr OŚ.6341.4.2011 z dnia 15.04.2011 r.

Współrzędne geograficzne wylotu ze zbiornika :  N 50° 04' 30.94",  E 18° 24' 39.15".

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia  wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.31.2013.pdf)pwp.OŚ.6341.31.2013.pdf Małgorzata Zimnol69 kB7032013-08-13 10:302013-08-13 10:30

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi