Starostwo Powiatowe w Rybniku

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 124a, art. 113 ust. 5, 6 i 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm) w związku z wnioskiem złożonym w dniu 16.09.2013 r. przez JK Biuro Inżynierskie Jerzy Kałuża


Starosta Rybnicki


zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, na nieruchomości położonej na terenie Powiatu Rybnickiego, w Gminie Świerklany, obręb Świerklany Dolne, k.m. 1 przy ulicy Wrzosowej,stanowiącej działkę nr 1439/414 o powierzchni 0,0474 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00112305/8.W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rybniku (ul. 3 Maja 31, pok. 101) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie .

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania-BIP.pdf)ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania-BIP.pdf Sylwia Paszenda-Sola223 kB8102013-10-10 15:222013-10-10 15:22

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi