Starostwo Powiatowe w Rybniku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała nr 4100/II/152/2010

Uchwała nr 4100/II/152/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwała nr 4100/III/22/2010

Uchwała nr 4100/III/22/2010 z dnia 31 marca 2010 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Rybnicki kredytu długoterminowego w kwocie 2.425.923,71 zł na pokrycie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała nr 4100/II/136/2009

Uchwała nr 4100/II/136/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Powiatu Rybnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach.

Uchwała nr 4100/II/135/2009

Uchwała nr 4100/II/135/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwość sfinansowania deficytu w kwocie 3.127.603,71 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2010 rok Powiatu Rybnickiego.

Uchwała nr 4100/II/134/2009

Uchwała nr 4100/II/134/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie uchwały budżetowej za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i uzasadnieniem.

Uchwała nr 4100/III/110/2008

Uchwała nr 4100/III/110/2008 z dnia 3 grudnia 2008 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Powiatu Rybnickiego.

Uchwała nr 4100/III/109/2008

Uchwała nr 4100/III/109/2008 z dnia 3 grudnia 2008 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 3.044.019 zł przyjętego w projekcie budżetu na 2009 rok Powiatu Rybnickiego.

Uchwała nr 4100/III/108/2008

Uchwała nr 4100/III/108/2008 z dnia 3 grudnia 2008 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie budżetu na 2009 rok wraz z z informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi