Starostwo Powiatowe w Rybniku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 4200/IV/178/2015

Uchwała nr 4200/IV/178/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Rybnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Uchwała Nr 4200/IV/6/2015

Uchwała nr 4200/IV/6/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Rybnickiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Nr 4200//IV/5/2015

Uchwała nr 4200/IV/5/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.870.089zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Powiatu Rybnickiego

Uchwała Nr 4100/IV/204/2014

Uchwała nr 4100/IV/204/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018

Uchwała Nr 4100/IV/203/2014

Uchwała nr 4100/IV/203/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Powiatu Rybnickiego

Uchwała Nr 4100/IV/202/2014

Uchwała nr 4100/IV/202/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr 4100/IV/169/2014

Uchwała nr 4100/IV/169/2014 z dnia 10 września 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Rybnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi