Starostwo Powiatowe w Rybniku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 4200/IV/135/2016

Uchwała nr 4200/IV/135/2016 z dnia 8 września 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Rybnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Uchwała Nr 4200/IV/55/2016

Uchwała Nr 4200/IV/55/2016 z dnia 24 marca 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłozonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Uchwała Nr 4200/IV/8/2016

Uchwała Nr 4200/IV/8/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Rybnickiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała Nr 4200/IV/7/2016

Uchwała Nr 4200/IV/7/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.026.182 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Powiatu Rybnickiego.

Uchwała Nr 4200/IV/236/2015

Uchwała Nr 4200/IV/236/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Powiatu Rybnickiego.

Uchwała Nr 4200/IV/235/2015

Uchwała Nr 4200/IV/235/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019

Uchwała Nr 4200/IV/234/2015

Uchwała Nr 4200/IV/234/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi