Starostwo Powiatowe w Rybniku

Finanse Powiatu

Uchwała Nr 4200/IV/127/2018

Uchwała Nr 4200/IV/127/2018 z dnia 7 września 2018 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachw sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Rybnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Uchwała Nr 4200/IV/63/2018

Uchwała Nr 4200/IV/63/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała Nr 4200/IV/243/2017

Uchwała Nr 4200/IV/243/2017 z dnia 20grudnia 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Rybnickiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała Nr 4200/IV/242/2017

Uchwała Nr 4200/IV/242/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2018 rok Powiatu Rybnickiego.

Uchwała Nr 4200/IV/167/2017

Uchwała Nr 4200/IV/167/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Powiatu Rybnickiego.

Uchwała Nr 4200/IV/166/2017

Uchwała Nr 4200/IV/166/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi